Thông báo Danh mục tại liệu ôn tập tuyển dụng viên chức năm 2023 (vòng 2) tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

Căn cứ Quyết định số 617/QĐ-SYT ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Sở Y tế An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang;

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-BVAG ngày 03 tháng 8 năm 2023 về Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023;

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang thông báo đến thí sinh đăng ký dự tuyển các nội dung như sau:

– Danh mục tài liệu ôn tập vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang năm 2023. (Đính kèm phụ lục)

– Danh sách các thí sinh có đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2 theo dõi cập nhật nội dung ôn tập được Hội đồng tuyển dụng đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện theo địa chỉ: www.bvag.com.vn.

Thông báo này được niêm yết tại bảng thông báo của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang và được đăng trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện theo địa chỉ: www.bvag.com.vn.

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây:

Thông báo

Danh-muc-TL-tham-khao-BVDD-new

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)