Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức năm 2023 (Vòng 1) tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang.

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 57/2022/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 617/QĐ-SYT ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Sở Y tế An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang;

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-BVAG ngày 03 tháng 8 năm 2023 về Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023;

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang thông báo đến thí sinh đăng ký dự tuyển các nội dung như sau:

  1. Kết quả kiểm tra điều kiện dự tuyển (Vòng 1) tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023 như sau:

– Tổng số thí sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển:                          161 thí sinh.

– Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2:                 157 thí sinh.

– Tổng số thí sinh không đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2:      04 thí sinh

(Danh sách chi tiết đính kèm).

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) được niêm yết tại Bệnh viện, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện theo địa chỉ: www.bvag.com.vn.

  1. Giải đáp thắc mắc của thí sinh về kết quả xét tuyển vòng 1, phổ biến nội quy phỏng vấn vòng 2, các vấn đề liên quan đến kỳ xét tuyển.

Thời gian:  09 giờ ngày 26/9/2023 (thứ 3)

Địa điểm: Hội trường B, lầu 3, Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, số 60 đường Ung Văn Khiêm, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Nội dung: Giải đáp thắc mắc của thí sinh các vấn đề liên quan đến kỳ xét tuyển, nội dung phỏng vấn vòng 2; số báo danh; thời gian, địa điểm tổ chức thi, hình thức thi, môn thi, sơ đồ vị trí phòng thi, nội quy, quy chế thi…..

  1. Lịch phỏng vấn vòng 2

Môn thi nghiệp vụ chuyên ngành được thực hiện bằng hình thức Phỏng vấn, tổ chức lúc 8 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2023 (thứ 4).

Địa điểm: Hội trường B, lầu 3, Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, số 60 đường Ung Văn Khiêm, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Danh sách các thí sinh có đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2; thông báo triệu tập tham dự; số báo danh; thời gian; địa điểm thi…được Hội đồng tuyển dụng đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện theo địa chỉ: www.bvag.com.vn.

Thông báo này được niêm yết tại bảng thông báo của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang và được đăng trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện theo địa chỉ: www.bvag.com.vn.

Thông tin cần trao đổi, xin liên hệ theo số điện thoại 02963.853.530 (Phòng Tổ chức cán bộ).

    Lưu ý: Thí sinh nào không tham dự nghe sinh hoạt, nội quy, Quy chế xét tuyển viên chức năm 2023 thì không được tham dự xét tuyển Vòng 2 và không được khiếu nại về sau.

Vui lòng xem thêm chi tiết tại file đính kèm

1197-TB-HĐTD

1197- Danh sách thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)