Home / Lịch sinh hoạt khoa học (page 8)

Lịch sinh hoạt khoa học

Lịch sinh hoạt chuyên môn 04/8/2016

Thời gian: 14:00-16:00 thứ Năm ngày 04/8/2016 – Địa điểm: Hội trường B bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang – Chủ trì: BGĐ bệnh viện – Khoa phụ trách: Khoa khám bệnh, Khoa Dược – Nội dung: Bình toa thuốc Kính mời –         BGĐ –         Ban chủ nhiệm …

Xem Thêm »

Lịch sinh hoạt chuyên môn

Gởi các Khoa-Phòng lịch sinh hoạt chuyên môn Thời gian: 14:00-16:00 ngày thứ Năm 28/7/2016 – Địa điểm: Hội trường B bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang – Chủ trì: BGĐ bệnh viện – Khoa phụ trách: Nội thần kinh – Nội dung: 1. Tiếp cận CT scanner …

Xem Thêm »

Chương trình sinh hoạt chuyên môn

Chương trình sinh hoạt chuyên môn –         Thời gian: 14:00-16:00 ngày thứ Năm 07/7/2016 –         Địa điểm: Hội trường B bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang và qua zoom (ID zoom: 634-102-5953) –         Chủ trì: BGĐ bệnh viện –         Nội dung: 1.      CHẨN ĐOÁN XƠ HÓA GAN Ở …

Xem Thêm »