Sinh hoạt chuyên môn ngày 22 tháng 02 năm 2024

Kính gửi:     – Ban Giám đốc

– Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng

Phòng CĐT&QLCL thông báo Sinh hoạt chuyên môn như sau:

– Thời gian: 14 giờ, thứ Năm ngày 22/02/2024

– Địa điểm: Hội trường B – Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

– Chủ trì: Ban Giám đốc Bệnh viện

– Thư ký: Phòng CĐT&QLCL

– Thành phần tham dự: Bác sĩ các khoa lâm sàng, Dược sĩ đại học, Điều dưỡng trưởng (hoặc Điều dưỡng hành chánh) và người quan tâm chuyên đề

–  Chuyên đề: Sốc phản vệ do khoa Cấp cứu báo cáo

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)