Sinh hoạt chuyên môn ngày 29 tháng 02 năm 2024

Kính gửi:     – Ban Giám đốc

– Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng

Phòng CĐT&QLCL thông báo Sinh hoạt chuyên môn như sau:

– Thời gian: 14 giờ, thứ Năm ngày 29/02/2024

– Địa điểm: Hội trường B – Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

– Chủ trì: Ban Giám đốc Bệnh viện

– Thư ký: Phòng CĐT&QLCL

– Thành phần tham dự: Bác sĩ các khoa lâm sàng, Dược sĩ đại học, Điều dưỡng trưởng (hoặc Điều dưỡng hành chánh) và người quan tâm chuyên đề

–  Chuyên đề:
+ Quản lý rối loạn lipid máu từ y tế cơ sở: Những điểm cần lưu ý đề phòng ngừa biến cố tim mạch cho bệnh nhân do DS Hồ Phước Tính báo cáo
+ Hướng dẫn dử dụng kháng sinh hiệu quả an toàn, hợp lý do PGS.TS.DS Phạm Thành Suôl báo cáo

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)