Phòng Điều Dưỡng

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Sẵn sàng lắng nghe – Tận tâm phục vụ

I. Thông tin chung Phòng Điều dưỡng – Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang thành lập ngày 05 tháng 10 năm 1990 gồm 2 nhân viên (1 trưởng phòng và 1 nhân viên). Trải qua 33 năm hình thành và phát triển đến nay, Phòng Điều dưỡng gồm 04 nhân viên (1 trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng và 2 nhân viên). Địa điểm: Lầu 2 – Khu Hành chánh Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang Email: pddbvag2016@gmail.com II. Chức năng – nhiệm vụ

1. Chức năng

       Phòng Điều dưỡng là một phòng chức năng của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang; chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành, giám sát và kiểm tra công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

2. Nhiệm vụ

1.Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, hướng dẫn, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng:

a) Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động điều dưỡng, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật, các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng của bệnh viện;

b) Xây dựng các mô hình chăm sóc tại điểm b khoản 3 Điều 6 Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế phù hợp với nguồn lực và cơ cấu tổ chức của bệnh viện.

2. Quản lý điều hành chuyên môn:

a) Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt động điều dưỡng quy định tại Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện;

b) Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động điều dưỡng theo quy định.

3. Quản lý nhân sự:

a) Phối hợp các khoa, phòng liên quan xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đề xuất tuyển dụng, bố trí, điều động điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc của bệnh viện;

b) Xây dựng mô tả công việc cho các thành viên của phòng điều dưỡng, điều dưỡng trưởng khoa, hộ sinh trưởng khoa, kỹ thuật y trưởng khoa, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc theo quy định tại Thông tư này và Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y phù hợp với phạm vi hoạt động của bệnh viện;

c) Tham gia xây dựng tiêu chí đánh giá và chịu trách nhiệm đánh giá năng lực điều dưỡng định kỳ hằng năm và trước khi tuyển dụng;

d) Tham gia đề xuất bổ nhiệm và miễn nhiệm các vị trí điều dưỡng trưởng khoa, hộ sinh trưởng khoa và kỹ thuật y trưởng khoa;

đ) Tham gia đề xuất khen thưởng, kỷ luật các cá nhân, tập thể điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc có thành tích hoặc vi phạm theo quy định.

4. Đào tạo, nghiên cứu khoa học:

a) Nghiên cứu, khảo sát phát hiện các nội dung cần cải thiện trong quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện;

b) Thường xuyên đánh giá, đề xuất và thử nghiệm các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện;

c) Tham gia xây dựng kế hoạch và thực hiện đào tạo nâng cao năng lực hoạt động điều dưỡng cho tuyến dưới;

d) Đề xuất việc tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thi nâng hạng của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y theo quy định;

đ) Xây dựng kế hoạch, chương trình, tài liệu và thực hiện đào tạo mới, đào tạo liên tục; tổ chức khảo sát, đánh giá, phát hiện các điểm cần cải thiện trong đào tạo;

e) Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng chăm sóc, thực hành chăm sóc dựa vào bằng chứng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

5. Tham gia đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, thuốc, hóa chất liên quan đến hoạt động điều dưỡng, giám sát chất lượng và kiểm tra việc sử dụng, bảo quản theo quy định.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giám đốc bệnh viện phân công.

III. Cơ cấu tổ chức – nhân sự: 1. Cơ cấu – Quy mô tổ chức   Phòng Điều dưỡng có các bộ phận: công tác chăm sóc người bệnh; đào tạo và nghiên cứu khoa học như sau: Bộ phận chăm sóc người bệnh: 1. Bộ phận giám sát khối Nội gồm các khoa: Tim mạch – lão học; Tiêu hoá – Huyết học; Nội thần kinh; Nội tổng hợp; Nội tiết; Nội thận; Lao; Nhiễm; Tâm thần; Hồi sức cấp cứu – Nội khoa 2. Bộ phận giám sát khối Ngoại: Ngoại tổng hợp; Ung bướu; Ngoại thần kinh – Lồng ngực; Chấn thương chỉnh hình; Ngoại niệu; Mắt; Răng hàm mặt; Cấp cứu; Tai mũi họng; Hồi sức cấp cứu – Ngoại khoa 3. Bộ phận giám sát khối Cận lâm sàng, khối đặc thù gồm các khoa: Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, Thăm dò chức năng, Giải phẫu bệnh lý, Da liễu –Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng, Khoa Khám bệnh, Khoa Thận nhân tạo Bộ phận đào tạo và nghiên cứu khoa học: Võ Thị Kim Thoa phụ trách chung. 1. Phụ trách đào tạo: Đỗ Minh Thái. 2. Phụ trách nghiên cứu khoa học: Phan Đăng Khoa. 2. Tình hình nhân sự Tổng số nhân sự: 04 Trong đó: 01 Thạc sĩ Điều dưỡng 03 Cử nhân điều dưỡng IV. Những thành tích nổi bật Tập thể lao động xuất sắc các năm: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021. Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang các năm: 2014, 2015, 2016, 2021.

Một số hình ảnh hoạt động công tác điều dưỡng

Tập thế Phòng Điều dưỡng và Điều dưỡng trưởng Bệnh viện

Hướng dẫn công tác Điều dưỡng

Đào tạo liên tục công tác chuyên môn

Họp Điều dưỡng trưởng

Sinh hoạt chuyên môn – Bình hồ sơ chăm sóc tại các khoa

V. Định hướng phát triển Các hoạt động thực hành chăm sóc sức khỏe bảo đảm đúng theo quy trình kỹ thuật của Bộ Y tế, hiệu quả và an toàn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân  trong tất cả các dịch vụ chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần tại các khoa phòng trong bệnh viện. Nâng cao nguồn nhân lực Điều dưỡng cả về số lượng và chất lượng, cơ cấu trình độ phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội và theo thỏa thuận công nhận lẫn nhau. Phấn đấu đến năm 2025: 100% các điều dưỡng có trình độ cao đẳng. Củng cố hệ thống quản lý Điều dưỡng, tăng cường năng lực quản lý và điều hành công tác chăm sóc tại các khoa phòng trong bệnh viện. Phối hợp tốt với các phòng chức năng và các trường trong công tác đào tạo liên tục, tập huấn chuyên môn, đào tạo nâng cao trình độ trình độ chuyên ngành điều dưỡng. Tăng cường đào tạo các kỹ năng cần thiết cho điều dưỡng: Đào tạo chứng chỉ sư phạm y học cơ bản/nâng cao cho đội ngũ điều dưỡng trưởng, nghiên cứu khoa học, áp dụng thực hành dựa theo chứng cứ, giao tiếp ứng xử, truyền thông giáo dục sức khỏe, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, nâng cao năng lực để quản lý bệnh viện an toàn, chất lượng, hiệu quả đáp ứng sự hài lòng người bệnh  xứng tầm bệnh viện hạng I trong tỉnh An Giang.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)