Home / Tin tức (page 30)

Tin tức

Lọc máu liên tục trong điều trị suy tim-phổi tối cấp do nhiễm enterovirus 71: báo cáo 1 trường hợp

J Med Case Rep. 2012 Jun 26;6(1):159.

Continuous veno-venous hemofiltration for treatment of enterovirus 71-induced fulminant cardiopulmonary failure: a case report.

Phan PHDau HVChu STPhung TBVan Pham TVan Nguyen TNguyen LT.

Source: The National Hospital of Pediatrics, 18/879 Lathanh Street, Hanoi, Dongda District,Vietnam. huuphuc.phan@gmail.com.

Xem Thêm »

Một thử nghiệm ngẫu nhiên của chloroquine để điều trị sốt xuất huyết ở người lớn việt nam

PLoS Negl Trop Dis. 2010 Aug 10;4(8):e785.

A randomized controlled trial of chloroquine for the treatment of dengue in Vietnamese adults.

Tricou VMinh NNVan TPLee SJFarrar JWills BTran HTSimmons CP.

Source: Oxford University Clinical Research Unit, Hospital for Tropical Diseases, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Xem Thêm »

Các đặc điểm về đường máu và số lượng bạch cầu trong máu ngoại vi ở các trường hợp bệnh tay chân miệng ở trung quốc: một tổng quan hệ thống

PLoS One. 2012;7(1):e29003. Epub 2012 Jan 3.

The characteristics of blood glucose and WBC counts in peripheral blood of cases of hand foot and mouth disease inChina: a systematic review.

Li YZhu RQian YDeng J.

Source: Laboratory of Virology, Capital Institute of Pediatrics,Beijing,China.

Xem Thêm »

Kết cục điều trị các trường hợp nhiễm enterovirus 71 có dựa và không dựa theo giai đoạn

Pediatr Infect Dis J. 2004 Apr;23(4):327-32.

Outcome of enterovirus 71 infections with or without stage-based management: 1998 to 2002. Chang LYHsia SHWu CTHuang YCLin KLFang TYLin TY.

Source: Divisions of Pediatric Infectious Diseases, Department of Pediatrics, Chang Gung Children's Hospital,ChangGungUniversity,5 Fu-Hsing Street, Kweishan,Taoyuan,Taiwan.

Xem Thêm »