Home / Tin tức (page 30)

Tin tức

Lọc máu liên tục trong điều trị suy tim-phổi tối cấp do nhiễm enterovirus 71: báo cáo 1 trường hợp

J Med Case Rep. 2012 Jun 26;6(1):159.

Continuous veno-venous hemofiltration for treatment of enterovirus 71-induced fulminant cardiopulmonary failure: a case report.

Phan PHDau HVChu STPhung TBVan Pham TVan Nguyen TNguyen LT.

Source: The National Hospital of Pediatrics, 18/879 Lathanh Street, Hanoi, Dongda District,Vietnam. huuphuc.phan@gmail.com.

Xem Thêm »

Một thử nghiệm ngẫu nhiên của chloroquine để điều trị sốt xuất huyết ở người lớn việt nam

PLoS Negl Trop Dis. 2010 Aug 10;4(8):e785.

A randomized controlled trial of chloroquine for the treatment of dengue in Vietnamese adults.

Tricou VMinh NNVan TPLee SJFarrar JWills BTran HTSimmons CP.

Source: Oxford University Clinical Research Unit, Hospital for Tropical Diseases, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Xem Thêm »