Lưu trữ Danh mục: CĐT & Quản Lý Chất Lượng

Quy chế làm việc

Chương I. Qui định chung Điều 1. Nguyên tắc làm việc. Mọi hoạt động của [...]

Giới thiệu phòng chỉ đạo tuyến – quản lý chất lượng

Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang lập Đề án thành lập Phòng Chỉ [...]

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)