Sơ đồ tổ chức

Trưởng Phòng

pch

BS CKII Phạm Chí Hiền

Email: bschihien@gmail.com

ĐT: 0913.741.839

Bộ phận Chỉ đạo tuyến 

 Bộ phận Quản lý Chất lượng

pttx

BS Phan Thị Thanh Xuân

ĐT: 0919.120.968

lvd

BS CKII Lê Văn Đức

ĐT: 0918.199.219

Phụ trách đào tạo

 Bộ phận Quản lý Chất lượng

lttt

NHS Lê Thị Thu Trang

ĐT: 0918.990.553

 

ntmt

CN Nguyễn Thị Minh Thy

Email: minhthy_dark@yahoo.com

ĐT: 0947.222.822

Phụ trách trang thiết bị 

 Phụ trách thống kê

vtt

ĐDTH Võ Thanh Tùng

ĐT: 0913.128.965

 

nbl

CN Nguyễn Bá Lâm

Email: balamvn@yahoo.com

ĐT: 0919.375.208

 

MẠNG LƯỚI QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

so-do-qlcl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.