Lưu trữ Danh mục: CĐT & Quản Lý Chất Lượng

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2022

Attachments SO KET 6 THANG DAU NAM 202209082022 (607 kB)

Chỉ đạo tuyến năm 2020

Chỉ đạo tuyến năm 2020 Chỉ đạo của tuyến trên: Khoa TMLH: Theo đề án [...]

Chỉ đạo tuyến năm 2019

Tuyến trên: Chỉ đạo của tuyến trên: Khoa TMLH: Đề án 1816 lên Bệnh viện [...]

Chỉ đạo tuyến năm 2018

CHỈ ĐẠO TUYẾN NĂM 2018 Tuyến trên: Phẫu thuật cắt đại – trực tràng do [...]

Chỉ đạo tuyến năm 2017

  Tuyến trên: “Đặt máy tạo nhịp tim và điện sinh lý tim” “vi phẫu” [...]

Chỉ đạo tuyến năm 2016

CHỈ ĐẠO TUYẾN NĂM 2016 Tuyến trên: STT TÊN KỸ THUẬT 1 Phẫu thuật thoát [...]

Chỉ đạo tuyến năm 2015

CHỈ ĐẠO TUYẾN NĂM 2015 Tuyến trên: STT K/P TÊN KỸ THUẬT 1 HSTC Lọc [...]

Chỉ đạo tuyến năm 2014

  Tuyến trên: Bệnh viện chuyển giao Tên kỹ thuật chuyển giao Bệnh viện 115 [...]

Chỉ đạo tuyến năm 2013

  Tuyến trên TT Bệnh viện chuyển giao Tên kỹ thuật chuyển giao 1 Bệnh [...]

Phòng chỉ đạo tuyến và quản lý chất lượng

Phòng CĐT&QLCL Ban chủ nhiệm TRƯỞNG PHÒNG Bác sĩ Phạm Chí Hiền PHÓ TRƯỞNG PHÒNG [...]

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)