Category Archives: Phòng Chỉ Đạo Tuyến Và Quản Lý Chất Lượng

Chỉ đạo tuyến năm 2018

CHỈ ĐẠO TUYẾN NĂM 2018 Tuyến trên: Phẫu thuật cắt đại – trực tràng do [...]

Chỉ đạo tuyến năm 2017

  Tuyến trên: “Đặt máy tạo nhịp tim và điện sinh lý tim” “vi phẫu” [...]

Chỉ đạo tuyến năm 2016

CHỈ ĐẠO TUYẾN NĂM 2016 Tuyến trên: STT TÊN KỸ THUẬT 1 Phẫu thuật thoát [...]

Chỉ đạo tuyến năm 2015

CHỈ ĐẠO TUYẾN NĂM 2015 Tuyến trên: STT K/P TÊN KỸ THUẬT 1 HSTC Lọc [...]

Chỉ đạo tuyến năm 2014

  Tuyến trên: Bệnh viện chuyển giao Tên kỹ thuật chuyển giao Bệnh viện 115 [...]

Chỉ đạo tuyến năm 2013

  Tuyến trên TT Bệnh viện chuyển giao Tên kỹ thuật chuyển giao 1 Bệnh [...]

Phòng chỉ đạo tuyến và quản lý chất lượng

Phòng CĐT&QLCL Ban chủ nhiệm TRƯỞNG PHÒNG Bác sĩ Phạm Chí Hiền PHÓ TRƯỞNG PHÒNG [...]

Quy chế hoạt động của hđqlcl

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (Ban hành kèm theo quyết [...]

Sơ đồ tổ chức

Trưởng Phòng BS CKII Phạm Chí Hiền Email: bschihien@gmail.com ĐT: 0913.741.839 Bộ phận Chỉ đạo tuyến  [...]

Quy chế làm việc

Chương I. Qui định chung Điều 1. Nguyên tắc làm việc. Mọi hoạt động của [...]

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)