Chỉ đạo tuyến năm 2019

 • Tuyến trên:
 1. Chỉ đạo của tuyến trên:
 • Khoa TMLH: Đề án 1816 lên Bệnh viện vệ tinh của BV Thống Nhất TP.HCM.
 • Khoa Ngoại TH: Theo đề án BVVT với BV Chợ Rẫy.
 • Khoa Ung bướu: Theo đề án 1816 BV Ung bướu TP.HCM chuyển giao hóa trị và chăm sóc giảm nhẹ, xây dựng đề án 1816 với BV Chợ Rẫy kỹ thuật can thiệp mạch máu gan.
 • Khoa CTCH: Theo đề án BVVT với BV Chợ Rẫy. Chỉ đạo tuyến Ngoại thần kinh.
 • Khoa GPB: BV Ung bướu TP.HCM nâng cao chất lượng GPB.
 • Khoa Nội Tiêu hóa-Huyết học: Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM chuyển giao phòng khám vệ tinh Thalassemie và Hemophilia.
 1. Chỉ đạo tuyến dưới:
 • TTYTH Phú Tân: CGKT khâu thủng Dạ dày nội soi, cắt túi mật nội soi.
 • TTYTH Thoại Sơn: CGKT Nội soi dạ dày chẩn đoán.
 • TTYTH Chợ Mới: CGKT chụp X quang kỹ thuật số, nội soi dạ dày chẩn đoán

Đi hỗ trợ tuyến huyện cùng các khoa liên quan khi có yêu cầu.