Chỉ đạo tuyến năm 2020

Chỉ đạo tuyến năm 2020

  1. Chỉ đạo của tuyến trên:

Khoa TMLH: Theo đề án 1816 với Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM.

Khoa Ngoại TH: Theo đề án Bệnh viện vệ tinh với Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Khoa Nhiễm và Hồi sức tích cực: Chuyển giao kỹ thuật nâng cao năng lực chẩn đoán điều trị bệnh uốn ván với Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM.

Khoa CTCH: Theo đề án Bệnh viện vệ tinh với Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM..

  1. Chỉ đạo tuyến dưới:

TTYTH Phú Tân: CGKT khâu thủng Dạ dày nội soi, cắt túi mật nội soi.

Đi hỗ trợ tuyến huyện cùng các khoa liên quan khi có yêu cầu.