Chỉ đạo tuyến năm 2020

Chỉ đạo tuyến năm 2020

  1. Chỉ đạo của tuyến trên:

Khoa TMLH: Theo đề án 1816 với Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM.

Khoa Ngoại TH: Theo đề án Bệnh viện vệ tinh với Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Khoa Nhiễm và Hồi sức tích cực: Chuyển giao kỹ thuật nâng cao năng lực chẩn đoán điều trị bệnh uốn ván với Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM.

Khoa CTCH: Theo đề án Bệnh viện vệ tinh với Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM..

  1. Chỉ đạo tuyến dưới:

TTYTH Phú Tân: CGKT khâu thủng Dạ dày nội soi, cắt túi mật nội soi.

Đi hỗ trợ tuyến huyện cùng các khoa liên quan khi có yêu cầu.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)