Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2009 / Kết quả bước đầu cắt ruột thừa nội soi tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

Kết quả bước đầu cắt ruột thừa nội soi tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

KET-QUA-BUOC-DAU-CAT-RUOT-THUA-NOI-SOI-TAI-BVDKTTAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *