Tin tức

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT BVĐKAG NĂM 2019

C:\Users\PDD-Sinh\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\20191107_134922.jpg

  Chiều 07/11/2019  tại Hội trường A, B Bệnh viện ĐKTTAG đã tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2019, đây là hoạt động thường niên để đội ngũ thầy thuốc tổng kết kinh nghiệm từ những hoạt động thực tiễn khám chữa bệnh trong một năm dưới góc nhìn …

Xem Thêm »