Home / Tin tức

Tin tức

KẾ HOẠCH Xét tuyển dụng viên chức của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang năm 2018 Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và …

Xem Thêm »

BỆNH VIỆN TỔ CHỨC: Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐUK, ngày 28/11/2018 của Ban Thường vụ đảng ủy khối và Kế hoạch số 01 KH/ĐUBV, ngày 04/01/2019 của Ban Thường vụ đảng ủy bệnh viện về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị …

Xem Thêm »

Nhận xét về tình hình sức khoẻ nhân viên Bệnh viện ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG NĂM 2018

NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH SỨC KHOẺ   Người thực hiện: BS Cúc, Sinh, Nguyện, Danh, Thạnh TÓM TẮT Mục tiêu: Nhận xét về tình hình sức khỏe nhân viên bệnh viện qua khám sức khỏe định kỳ hàng năm, ghi nhận những loại bệnh thường gặp để can thiệp …

Xem Thêm »

HỘI THI CHUNG KẾT ĐIỀU DƯỠNG GIỎI THANH LỊCH LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

C:\Users\PDD-Sinh\Desktop\hinh bệnh vir6n\20181102_162203.jpg

  Hội thi Điều dưỡng giỏi, thanh lịch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bệnh viện được tổ chức hàng năm với mục tiêu tạo phong trào học tập sôi nổi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức nghề …

Xem Thêm »