Tin tức

THÔNG BÁO: Thực hiện chỉ thị của Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở y tế.

Thực hiện chỉ thị của Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở y tế. KỂ TỪ NGÀY 30/3/2020 1. Tất cả người bệnh và người nuôi bệnh bắt buộc phải đeo khẩu trang khi vào bệnh viện. 2. Mỗi …

Xem Thêm »

KHUYẾN CÁO SƠ BỘ TỪ WHO VỀ Xét nghiệm virus corona chủng mới 2019 (2019-nCoV) trên đối tượng nghi nhiễm

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI 17/01/2020 Hiệu đính: Bs. CK2. Lâm Võ Hùng – BVĐK Trung tâm An Giang. Lược dịch: Bs Phạm Huỳnh Minh Trí – CLB Anh Văn BVAG. (https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117) 1. Giới thiệu Mục đích chính của tài liệu này là nhằm cung cấp hướng dẫn tạm thời cho …

Xem Thêm »

Bảng đoạn mồi RT-PCR của 2019nCoV

CỤC CHĂM SÓC SỨC KHOẺ Dịch vụ y tế công cộng Trung tâm kiểm soát & phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Atlanta, GA 30333 (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/rt-pcr-panel-primer-probes.pdf) ***** TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ ***** 1. Các quy trình và/hoặc thử nghiệm có nguồn gốc được dự kiến sử dụng cho mục đích giám …

Xem Thêm »