Home / Tin tức

Tin tức

BỆNH VIỆN ĐKTT AN GIANG MỞ LỚP TẬP HUẤN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH VÀ HẠCH TOÁN KINH TẾ, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ TÀI SẢN CHUNG

C:\Users\PDD-Sinh\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\20190910_080022.jpg

BỆNH VIỆN ĐKTT AN GIANG MỞ LỚP TẬP HUẤN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH VÀ HẠCH TOÁN KINH TẾ, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG Sau thời gian nỗ lực, chủ động triển khai thực hiện công tác tự chủ về tài chính, bệnh viện đã đạt nhiều …

Xem Thêm »

HỘI THẢO THƯỜNG KỲ CỦA BỆNH VIỆN VỚI CHUYÊN ĐỀ: “ALBUMIN TRONG SỐC NHIỄM KHUẨN”

C:\Users\PDD-Sinh\Desktop\hinh bệnh vir6n\20190711_141227.jpg

Chiều ngày 11/7/2019 trong buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ hàng tuần. Được sự cho phép của Ban giám Đốc, bệnh viện phối hợp với Công ty GRIFOLS sinh hoạt chuyên đề: “ALBUMIN trong sốc nhiễm khuẩn”. Buổi sinh có sự hiện diện của bác sĩ CKII Nguyễn Thị …

Xem Thêm »