Category Archives: Tài liệu tiếng việt

Phòng ngừa loét do stress ở trẻ em_ts rạng

PHONG_LOET_DO_STRESS_TS_RANG.pdf Attachments Phong_loet_do_stress_ts_rang.pdf (3 MB)

Mầm bệnh truyền theo đường máu

MAM_BENH_TRUYEN_THEO_DUONG_MAU.pdf Attachments Mam_benh_truyen_theo_duong_mau.pdf (2 MB)

Tổng quan bệnh tay chân miệng

TONG_QUAN_BENH_TCM_TS_RANG_1.pdf Attachments Tong_quan_benh_tcm_ts_rang_1.pdf (2 MB)

Trào ngược dạ dày thực quản

GERD_BSRANG_1.pdf Attachments Gerd_bsrang_1.pdf (2 MB)

Rối loạn tiêu hóa chức năng

ROI LOAN TIEU HOA CHUC NANG Attachments Functional dyspepsia (3 MB)

Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm a (h7n9) ở người

H7N9_BS_HUONG_2013.ppt Attachments H7n9_bs_huong_2013.ppt (152 kB)

Tổng quan bệnh cúm

TONGQUANBENHCUM.pdf Attachments Tongquanbenhcum.pdf (5 MB)

Hướng dẫn điều trị nkh nặng và sốc nhiễm khuẫn 2012

PHAC_DO_DIEU_TRI_SOC_NHIEM_TRUNG.pdf Attachments Phac_do_dieu_tri_soc_nhiem_trung.pdf (677 kB)

Phân tích kinh tế (đơn giản)

PHAN-TICH-KINH-TE-DON-GIAN.pdf Attachments Phan-tich-kinh-te-don-gian.pdf (145 kB)

Định lượng hiệu quả

DINH-LUONG-HIEU-QUA.pdf Attachments Dinh-luong-hieu-qua.pdf (546 kB)

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)