Home / Tài liệu học tập / Tài liệu tiếng việt / Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm a (h7n9) ở người

Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm a (h7n9) ở người

H7N9_BS_HUONG_2013.ppt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *