Category Archives: 9001 – 2008

Iso – khoa phụ sản

ISO-K.-PHU-SAN.pdf Attachments Iso-k.-phu-san.pdf (2 MB)

Iso – khoa dinh dưỡng

ISO-K.-DINH-DUONG.pdf Attachments Iso-k.-dinh-duong.pdf (385 kB)

Iso – khoa mắt

ISO-K.-MAT.pdf Attachments Iso-k.-mat.pdf (811 kB)

Iso – khoa y học cổ truyền

ISO-K.-Y-HOC-CO-TRUYEN.pdf Attachments Iso-k.-y-hoc-co-truyen.pdf (864 kB)

Iso – khoa răng hàm mặt

ISO-K.-RANG-HAM-MAT.pdf Attachments Iso-k.-rang-ham-mat.pdf (688 kB)

1 Comments

Iso – khoa ngoại tổng hợp

ISO-K.-NGOAI-TONG-HOP.pdf Attachments Iso-k.-ngoai-tong-hop.pdf (2 MB)

Iso – khoa nội tổng hợp

ISO-K.-NOI-TONG-HOP.pdf Attachments Iso-k.-noi-tong-hop.pdf (2 MB)

Iso – khoa nội tim mạch lão học

ISO-K.-TIM-MACH-LAO-HOC.pdf Attachments Iso-k.-tim-mach-lao-hoc.pdf (663 kB)

Iso – khoa da liễu

ISO-K.-DA-LIEU.pdf Attachments Iso-k.-da-lieu.pdf (818 kB)

Iso – khoa chấn thương chỉnh hình

ISO-K.-CHAN-THUONG-CHINH-HINH.pdf Attachments Iso-k.-chan-thuong-chinh-hinh.pdf (2 MB)

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)