Lưu trữ Danh mục: 9001 – 2008

Iso – khoa truyền nhiễm

ISO-K.-TRUYEN-NHIEM.pdf Attachments Iso-k.-truyen-nhiem.pdf (798 kB)

Iso – khoa nhi

ISO-K.-NHI.pdf Attachments Iso-k.-nhi.pdf (944 kB)

Iso – khoa cấp cứu

ISO-K.-CAP-CUU.pdf Attachments Iso-k.-cap-cuu.pdf (2 MB)

Iso – khoa nội thần kinh

ISO-K.-NOI-THAN-KINH.pdf Attachments Iso-k.-noi-than-kinh.pdf (2 MB)

Iso – khoa nội thận

ISO-K.-NOI-THAN—TIET-NIEU.pdf Attachments Iso-k.-noi-than---tiet-nieu.pdf (993 kB)

Iso – khoa hồi sức cấp cứu

ISO-K.-HOI-SUC-TICH-CUC.pdf Attachments Iso-k.-hoi-suc-tich-cuc.pdf (2 MB)

Iso – khoa tâm thần

ISO-K.-TAM-THAN.pdf Attachments Iso-k.-tam-than.pdf (604 kB)

Iso – khoa khám bệnh

ISO-K.-KHAM-BENH.pdf Attachments Iso-k.-kham-benh.pdf (547 kB)

Iso – khoa phẫu thuật gây mê

ISO-K.-PHAU-THUAT-GAY-ME.pdf Attachments Iso-k.-phau-thuat-gay-me.pdf (560 kB)

Iso – khoa chẩn đoán hình ảnh

ISO-K.-CHAN-DOAN-HINH-ANH.pdf Attachments Iso-k.-chan-doan-hinh-anh.pdf (529 kB)

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)