Lưu trữ Danh mục: 2011 – 2012

Danh mục thuốc bhyt ngoại trú năm 2011-2012

DANH-MUC-THUOC-BHYT-NGOAI-TRU-NAM-2011-2012.xls Attachments Danh-muc-thuoc-bhyt-ngoai-tru-nam-2011-2012.xls (412 kB)

Danh mục thuốc năm 2011-2012

DANH-MUC-THUOC-NAM-2011-2012_1.xls Attachments Danh-muc-thuoc-nam-2011-2012_1.xls (548 kB)

Quyết định (v/v xây dựng danh mục thuốc năm 2011-2012 theo thông tư số 31/2011/tt-byt)

QUYET-DINH-XAY-DUNG-DANH-MUC-THUOC-NAM-2011-2012-THEO-THONG-TU-SO-31.2011.BYT.doc Attachments Quyet-dinh-xay-dung-danh-muc-thuoc-nam-2011-2012-theo-thong-tu-so-31.2011.byt.doc (33 kB)

Danh mục trúng thầu thuốc năm 2011 (phần 2)

DANH-MUC-TRUNG-THAU-THUOC-NAM-2011—PHAN-2.xls Attachments Danh-muc-trung-thau-thuoc-nam-2011---phan-2.xls (348 kB)

Danh mục trúng thầu thuốc năm 2011 (phần 1)

DANH-MUC-TRUNG-THAU-THUOC-NAM-2011—PHAN-1.xls Attachments Danh-muc-trung-thau-thuoc-nam-2011---phan-1.xls (358 kB)

Danh muc thuốc nội trú bệnh viện ĐKTT An Giang năm 2011 – 2012 được quỹ bhyt chi trả

DANH-MUC-THUOC-NOI-TRU-BVDKTTAG-NAM-2011-2012-DUOC-QUY-BHYT-CHI-TRA.xls Attachments Danh-muc-thuoc-noi-tru-bvdkttag-nam-2011-2012-duoc-quy-bhyt-chi-tra.xls (551 kB)

Danh muc thuốc ngoại trú bệnh viện ĐKTT An Giang năm 2011 – 2012 được quỹ bhyt chi trả

DANH-MUC-THUOC-NGOAI-TRU-BVDKTTAG-NAM-2011-2012-DUOC-QUY-BHYT-CHI-TRA.xls Attachments Danh-muc-thuoc-ngoai-tru-bvdkttag-nam-2011-2012-duoc-quy-bhyt-chi-tra.xls (329 kB)

Danh mục vật tư y tế tiêu hao trúng thầu năm 2012

DANH-MUC-VAT-TU-Y-TE-TIEU-HAO-TRUNG-THAU-NAM-2012.xls Attachments Danh-muc-vat-tu-y-te-tieu-hao-trung-thau-nam-2012.xls (348 kB)

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)