Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2013 / Bài 7: nhân một trường hợp ngộ độc cà độc dược tại khoa nội thần kinh bệnh viện an giang

Bài 7: nhân một trường hợp ngộ độc cà độc dược tại khoa nội thần kinh bệnh viện an giang

BAI7-NHAN-MOT-TRUONG-HOP-NGO-DOC-CA-DOC-DUOC-TAI-KHOA-NOI-THAN-KINH-BVAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *