Yêu cầu báo giá gói thầu Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế, với nội dung cụ thể như sau:

  1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
  2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang .
  3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Phạm Hòa Lợi Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 0916 228787 bshoaloi@gmail.com
2 Phạm Thị Phương Thùy Nhân viên 0917 448642 pthuy27793@gmail.com
  1. Cách thức tiếp nhận báo giá:

– Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang; Số 60, Ung Văn Khiêm, Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang.

– Nhận qua email: pthuy27793@gmail.com, bshoaloi@gmail.com

  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h00 ngày 24 tháng 6 năm 2024 đến trước 16h00 ngày 04 tháng 7 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

  1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 04 tháng 7 năm 2024.
  2. Nội dung yêu cầu báo giá
  3. Xét thầu trọn gói.

Thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế theo nội dung đề nghị trong danh mục

STT Loại chất thải Mã CTNH Khối lượng 02năm

(Kg)

1 Chất thải lây nhiễm:  

13 01 01

 

360.000

1.1 Chất thải lây nhiễm sắc nhọn
1.2 Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn
1.3 Chất thải giải phẩu
1.4 Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao
2 Chất thải nguy hại không lây nhiễm:    

4.000

2.1 Hóa chất thải bao gồm hoặc có thành phần nguy hại 13 01 02
2.2 Dược phẩm gây độc tế bào thải 13 01 03
2.3 Bóng đèn quỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải 16 01 06
2.4 Các loại dầu mỡ thải 16 01 08
2.5 Pin thải, ắc quy thải 16 01 12
2.6 Bao bì cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) bằng các vật liệu khác (như composit) 18 01 04
2.7 Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện (khác với các loại nêu tại mã 16 01 06, 16 01 07, 16 01 12) có các linh kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng NH) 16 01 13
2.8 Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại 18 02 01
2.9 Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải công nghiệp 12 06 05
2.10 Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải 18 01 03
2.11 Các thiết bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thủy ngân (như nhiệt kế) 13 03 02
  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng.

Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Đấu thầu theo quy định hiện hành

Attachments

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)