Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2009 / Tỷ lệ nhiễm helicobacter pylori trên bệnh nhân nội soi dạ dày tá tràng tại bvđk phú tân

Tỷ lệ nhiễm helicobacter pylori trên bệnh nhân nội soi dạ dày tá tràng tại bvđk phú tân

TY-LE-NHIEM-HELICOBACTER-PYLORI-TREN-BN-NOI-SOI-DA-DAY-TA-TRANG-TAI-BVDK-PHU-TAN.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *