Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2008 / Tìm hiểu một số yếu tố nguy cơ loãng xương ở phụ nữ đến khám tại bvđk nhật tân

Tìm hiểu một số yếu tố nguy cơ loãng xương ở phụ nữ đến khám tại bvđk nhật tân

TIM-HIEU-MOT-SO-YEU-TO-NGUY-CO-LOANG-XUONG-O-PHU-NU-DEN-KHAM-TAI-BVDK-NHAT-TAN.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *