Thông báo mời thầu gói thầu Thuê board mạch “CONTROL PWB” cho máy CT Scanner 16 lát cắt

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê board mạch “CONTROL PWB” cho máy CT Scanner 16 lát cắt theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng.

  1. Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.
  2. Địa chỉ: 60 Ung Văn Khiêm, P. Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang.
  3. Tên gói thầu: Thuê board mạch “CONTROL PWB” cho máy CT Scanner 16 lát cắt.
  4. Loại gói thầu: Dịch vụ phi tư vấn.
  5. Giá gói thầu: 440.000.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi triệu đồng).
  6. Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh.
  7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.
  8. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
  9. E-HSMT được phát hành tại website https://muasamcong.mpi.gov.vn từ ngày 27/6/2024 đến trước 14h00 ngày 04/7/2024.
  10. Thời điểm đóng/mở thầu: 14h00 ngày 04/7/2024.

Attachments

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)