Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2012 / So sánh ngộ độc rượu ethanol và methanol

So sánh ngộ độc rượu ethanol và methanol

Phạm Ngọc Trung và Nguyễn H Bích Phượng

SO-SANH-NGO-DOC-RUOU-METHANOL-VA-ETHANOL.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *