So sánh hiệu quả gây tê trong nội soi chẩn đoán giữa 2 phương pháp xịt tê và đặt mèche

Chuyên đề Điều dưỡng:
Võ Quang Trí, Lê Thị Hoàng Khải, Lý Thị Xinh

SO-SANH-HIEU-QUA-GAY-TE-TRONG-NOI-SOI-CHAN-DOAN-GIUA-2-PHUONG-PHAP-XIT-TE-VA-DAT-MECHE.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.