Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2008 / Nồng độ nt-probnp ở bệnh nhân suy tim

Nồng độ nt-probnp ở bệnh nhân suy tim

NONG-DO-NT-PROBNP-O-BENH-NHAN-SUY-TIM.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *