Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2008 / Nhân một trường hợp thắt động mạch cảnh mgoài cầm máu sau cắt amiđan ngày 11

Nhân một trường hợp thắt động mạch cảnh mgoài cầm máu sau cắt amiđan ngày 11

NHAN-1-TRUONG-HOP-THAT-DONG-MACH-CANH-NGOAI-CAM-MAU-SAU-CAT-AMIDAN-NGAY-11.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *