Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2010 / Nhân một trường hợp khâu nối thành công một cánh tay bị đứt lìa đoạn 1/3 giữa

Nhân một trường hợp khâu nối thành công một cánh tay bị đứt lìa đoạn 1/3 giữa

NHAN-1-TRUONG-HOP-KHAU-NOI-THANH-CONG-1-CANH-TAY-BI-DUT-LIA-DOAN-1-PHAN-3-GIUA.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *