Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2009 / Nhân một trường hợp điều trị răng cửa ngầm hàm trên thành công bằng khí cụ chỉnh hình với dây thun và phẫu thuật

Nhân một trường hợp điều trị răng cửa ngầm hàm trên thành công bằng khí cụ chỉnh hình với dây thun và phẫu thuật

NHAN-1-TRUONG-HOP-DIEU-TRI-RANG-CUA-NGAM-HAM-TREN-THANH-CONG-BANG-KHI-CU-CHINH-HINH-VOI-DAY-THUN-VA-PHAU-THUAT.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *