Kinh nghiệm điều trị 5 trường hợpvỡ xoang trán do chấn thương kiểu sụp khối mũi trán bằng phẫu thuật chỉnh hình tại bệnh viên đa khoa tt An Giang

KINH-NGHIEM-DIEU-TRI-5-TRUONG-HOP-VO-XOANG-TRAN-DO-CHAN-THUONG-KIEU-SUP-KHOI-MUI-TRAN-BANG-PHAU-THUAT-CHINH-HINH-TAI-BVDKTTAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.