Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2007 / Khảo sát mức độ tin cậy của chẩn đoán siêu âm trong tiên lượng trọng lương thai nhi

Khảo sát mức độ tin cậy của chẩn đoán siêu âm trong tiên lượng trọng lương thai nhi

KHAO-SAT-MUC-DO-TIN-CAY-CUA-CHAN-DOAN-SIEU-AM-TRONG-TIEN-LUONG-TRONG-LUONG-THAI-NHI.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.