Kết quả sớm điều trị thủng loét dạ dày-tá tràng bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

Lê Huy Cường, Nguyễn Văn Ngãi, Phan Văn Bé, Lê Đức Hạnh, và Phạm Hòa Lợi

KET-QUA-SOM-DIEU-TRI-THUNG-LOET-DA-DAY-TA-TRANG-BANG-PHAU-THUAT-NOI-SOI-TAI-BVDKTTAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.