Dùng hai ống thông dạ dày rửa dạ dày cho bệnh nhân tự tử có đặt nội khí quản thở máy tại khoa hồi sức

15-dung-hai-ong-thong-da-day-rua-da-day-cho-benh-nhan-tu-tu-co-dat-noi-khi-quan-tho-may