Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2016 / Dùng hai ống thông dạ dày rửa dạ dày cho bệnh nhân tự tử có đặt nội khí quản thở máy tại khoa hồi sức

Dùng hai ống thông dạ dày rửa dạ dày cho bệnh nhân tự tử có đặt nội khí quản thở máy tại khoa hồi sức

15-dung-hai-ong-thong-da-day-rua-da-day-cho-benh-nhan-tu-tu-co-dat-noi-khi-quan-tho-may