Danh mục kỹ thuật thực hiện tại bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

DANH MỤC KỸ THUẬT

THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số    245     /QĐ-SYT ngày    16 /02/2016 của Giám đốc Sở Y tế)

Danh Mục Kỹ Thuật Ấn Vào Để Download

Attachments

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)