Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2010 / Đánh giá thời gian màng nhĩ thủng tự lành do chấn thương

Đánh giá thời gian màng nhĩ thủng tự lành do chấn thương

DANH-GIA-THOI-GIAN-MAN-NHI-THUNG-TU-LANH-DO-CHAN-THUONG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.