Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2010 / Đánh giá kết quả đóng đinh nội tủy có chốt sign ngược dòng trong điều trị gãy thân xương đùi tại bệnh viện đa khoa an giang

Đánh giá kết quả đóng đinh nội tủy có chốt sign ngược dòng trong điều trị gãy thân xương đùi tại bệnh viện đa khoa an giang

DANH-GIA-KET-QUA-DONG-DINH-NOI-TUY-CO-CHOT-SIGN-NGUOC-DONG-TRONG-DIEU-TRI-GAY-THAN-XUONG-DUI-TAI-BVDKAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *