Đánh giá kết quả đóng đinh nội tủy có chốt sign ngược dòng trong điều trị gãy thân xương đùi tại bệnh viện đa khoa An Giang

DANH-GIA-KET-QUA-DONG-DINH-NOI-TUY-CO-CHOT-SIGN-NGUOC-DONG-TRONG-DIEU-TRI-GAY-THAN-XUONG-DUI-TAI-BVDKAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.