Đánh giá hiệu quả gây tê đám rối thần kinh cánh tay vị trí trên xương đòn trong phẫu thuật chi trên

14-danh-gia-hieu-qua-gay-te-dam-roi-than-kinh-canh-tay-vi-tri-tren-xuong-don-trong-phau-thuat-chi-tren