Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2016 / Đánh giá hiệu quả gây tê đám rối thần kinh cánh tay vị trí trên xương đòn trong phẫu thuật chi trên

Đánh giá hiệu quả gây tê đám rối thần kinh cánh tay vị trí trên xương đòn trong phẫu thuật chi trên

14-danh-gia-hieu-qua-gay-te-dam-roi-than-kinh-canh-tay-vi-tri-tren-xuong-don-trong-phau-thuat-chi-tren