Đánh giá hiệu quả của tư vấn dinh dưỡng đối với bệnh nhân cố định liên hàm trong điều trị gãy xương hàm mặt

Trần Thị Thủy Tiên*, Huỳnh Thanh Thúy*, Lê Minh Tín**, Nguyễn Thị Diễm Phương**

DANH-GIA-HIEU-QUA-CUA-TU-VAN-DINH-DUONG-DOI-VOI-BN-CO-DINH-LIEN-HAM-TRONG-DIEU-TRI-GAY-XUONG-HAM-MAT.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.