Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2012 / Đánh giá hiệu quả của tư vấn dinh dưỡng đối với bệnh nhân cố định liên hàm trong điều trị gãy xương hàm mặt

Đánh giá hiệu quả của tư vấn dinh dưỡng đối với bệnh nhân cố định liên hàm trong điều trị gãy xương hàm mặt

Trần Thị Thủy Tiên*, Huỳnh Thanh Thúy*, Lê Minh Tín**, Nguyễn Thị Diễm Phương**

DANH-GIA-HIEU-QUA-CUA-TU-VAN-DINH-DUONG-DOI-VOI-BN-CO-DINH-LIEN-HAM-TRONG-DIEU-TRI-GAY-XUONG-HAM-MAT.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.