Cơn động kinh, bất thường điện não và kết cục ở bệnh nhân nhồi máu não.

 

Seizures, electroencephalographic abnormalities, and outcome of ischemic stroke patients.

Bentes C1,2Peralta AR1,2Martins H3Casimiro C4Morgado C2,4Franco AC1Viana P1,2Fonseca AC1,2Geraldes R1,2Canhão P1,2Pinho E Melo T1,2Paiva T5Ferro JM1,2.

Epilepsia Open. 2017 Aug 23;2(4):441-452. doi: 10.1002/epi4.12075. eCollection 2017 Dec.

MỤC ĐÍCH: Cơn động kinh và bất thường điện não (EEG) có liên quan đến kết cục chức năng đột quị không thuận lợi. Tuy nhiên, sự liên quan này có thể phụ thuộc vào mức độ trầm trọng của lâm sàng và hình ảnh đột quị. Chúng tôi thiết kế nghiên cứu để phân tích liệu co giật động kinh và bất thường sớm điện não là những yếu tố tiên đoán kết cục đột quị sau khi điều chỉnh tuổi và mức độ trầm trọng của nhồi máu lâm sàng/hình ảnh.

PHƯƠNG PHÁP: Một nghiên cứu tiến cứu được thực hiện trên các bệnh nhân đột quị cấp liên tục và độc lập trước đây với điểm NIHSS≥4 ở thời điểm nhập viện và tổn thương thiếu máu tuần hoàn trước cấp trên hình ảnh não. Tất cả các bệnh nhân trải qua đánh giá lâm sàng và chẩn đoán chuẩn khi nhập viện và sau khi xuất viện và được theo dõi trong 12 tháng. Video-EEG (<60 phút) được thực hiện trong 72 giờ đầu. Kích thước nhồi máu động mạch não giữa được đánh giá bởi điểm CT sớm chương trình đột quị Alberta. Các kết cục trong nghiên cứu này là kết cục chức năng không thuận lợi (mRS≥3) hoặc tử vong (mRS=6) lúc xuất viện và 12 tháng sau đột quị.

KẾT QUẢ: Kết cục không thuận lợi lúc xuất viện liên quan độc lập với điểm NIHSS (p=0.0001), hoạt động EEG nền chậm (P<0.0001) và bất đối xứng (P<0.0001). Kết cục không thuận lợi 1 năm sau đột quị là độc lập liên quan với tuổi (P=0.001). Điểm NIHSS p<0.0001), cơn động kinh triệu chứng thưa (p=0.046), hoạt động nền EEG chậm (p<0.0001), và bất đối xứng (p<0.001). Tử vong trong năm đầu tiên sau đột quị là liên quan độc lập với tuổi (p=0.0028), điểm NIHSS (p=0.0001), động kinh triệu chứng cấp (p=0.015), và EEG ức chế (p=0.019).

Ý NGHĨA: Cơn động kinh triệu chứng cấp là yếu tố tiên đoán độc lập về kết cục sống còn và các cơn động kinh triệu chứng thưa của kết cục chức năng trong năm đầu sau đột quị. Do đó, các chiến lược ngăn ngừa và nhận ra chúng có thể liên quan lâm sàng. Bất thường EEG sớm là yếu tố tiên đoán độc lập và so sánh với mức độ trầm trọng nhồi máu về lâm sàng/hình ảnh sớm trong phán đoán kết cục chức năng đột quị, phản ánh khái niệm EEG là một phương pháp nhạy cảm và mạnh mẽ trong đánh giá chức năng não.

Người dịch: Ths.Bs Mai Nhật Quang, Trưởng khoa Nội thần kinh, BVĐKTTAG

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)