Category Archives: 2015

Danh mục thuốc trúng thầu bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang năm 2015

DM_THUOC_TRUNG_THAU_NAM_2015_1.pdf Attachments Dm_thuoc_trung_thau_nam_2015_1.pdf (3 MB)

Danh mục hóa chất, vật tư y tế trúng thầu năm 2015

DANH MỤC HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NĂM 2015 Attachments Dm_hc_vtyt_2015.pdf (3 [...]

Danh mục hóa chất, y cụ, vật tư y tế bổ sung năm 2014 – 2015

Danh mục hóa chất, y cụ, vật tư y tế bổ sung năm 2014 – [...]

Quyết định ban hành danh mục hóa chất, y cụ, vật tư y tế bổ sung của bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

Quyết định Ban hành danh mục hóa chất, y cụ, vật tư y tế bổ [...]

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)