Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2005 / Bước đầu nhận xét kết quả gây tê thần kinh đùi để giải phẫu chi dưới

Bước đầu nhận xét kết quả gây tê thần kinh đùi để giải phẫu chi dưới

BUOC-DAU-NHAN-XET-KET-QUA-GAY-TE-THAN-KINH-DUI-DE-GIAI-PHAU-CHI-DUOI.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *