Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2006 / Bước đầu áp dụng kỹ thuật lichtenstein trong điều trị thoát vị bẹn tại bệnh viện đa khoa an giang

Bước đầu áp dụng kỹ thuật lichtenstein trong điều trị thoát vị bẹn tại bệnh viện đa khoa an giang

BUOC-DAU-AP-DUNG-KY-THUAT-LICHTENSTEIN-TRONG-DIEU-TRI-THOAT-VI-BEN-TAI-BVDKAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *