Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2013 / Bài 8: hiệu quả của nghiệm pháp dung nạp glucose trong chẩn đoán đái tháo đường trên các đối tượng nguy cơ cao

Bài 8: hiệu quả của nghiệm pháp dung nạp glucose trong chẩn đoán đái tháo đường trên các đối tượng nguy cơ cao

BAI8-HIEU-QUA-CUA-NGHIEM-PHAP-DUNG-NAP-GLUCOSE-TRONG-CHAN-DOAN-DAI-THAO-DUONG-TREN-CAC-DOI-TUONG-NGUY-CO-CAO.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *