Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2014 / Bài 4: khảo sát tình hình mổ lấy thai tại bệnh viện nhật tân năm 2013

Bài 4: khảo sát tình hình mổ lấy thai tại bệnh viện nhật tân năm 2013

BAI_4._MO_LAY_THAI_BV_NHAT_TAN.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.