Bài 21: kết quả bước đầu chụp và can thiệp động mạch vành trong hội chứng mạch vành cấp tại bệnh viện tim mạch An Giang từ 7-9/2013

BAI21-KET-QUA-BUOC-DAU-CHUP-VA-CAN-THIEP-DONG-MACH-VANH-TRONG-HOI-CHUNG-MACH-VANH-CAP-TAI-BENH-VIEN-TIM-MACH-AN-GIANG-TU-7-9-2013.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.