Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2014 / Bài 20: đánh giá kết quả phẫu thuật phaco điều trị đục thủy tinh thể tại bệnh viện an giang

Bài 20: đánh giá kết quả phẫu thuật phaco điều trị đục thủy tinh thể tại bệnh viện an giang

BAI_20._PHAU_THUAT_PHACO__BS_MUOI.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *