Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2015 / Bài 17: nhân hai trường hợp huyết khối tĩnh mạch nội sọ tại khoa nội thần kinh bệnh viện an giang

Bài 17: nhân hai trường hợp huyết khối tĩnh mạch nội sọ tại khoa nội thần kinh bệnh viện an giang

BAI_17._NHAN_HAI_TRUONG_HOP_HUYET_KHOI_TINH_MACH_NOI_SO_TAI_KHOA_NOITK.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.