Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2013 / Bài 16: khảo sát nồng độ men tim (troponin t và nt-probnp) ở bệnh nhân thẩm tách máu

Bài 16: khảo sát nồng độ men tim (troponin t và nt-probnp) ở bệnh nhân thẩm tách máu

BAI16-KHAO-SAT-NONG-DO-MEN-TIM-TROPONIN-T-VA-NT-PROBNP-O-BENH-NHAN-THAM-TACH-MAU.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *