Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2013 / Bài 15: tạo hình khuyềt hổng vòm sọ bằng lưới titanium tại bệnh viện an giang

Bài 15: tạo hình khuyềt hổng vòm sọ bằng lưới titanium tại bệnh viện an giang

BAI15-TAO-HINH-KHUYET-HONG-VOM-SO-BANG-LUOI-TITANIUM-TAI-BENH-VIEN-AN-GIANG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *